Pro 04 2009

Pravé štěstí

kategorie 5. K ZAMYŠLENÍ

Přijde parta učených židů za vyhlášeným rabínem a ptají se ho: „Rabi,
řekni nám, co je to pravé štěstí. Jak máme být šťastni.“
Rabi se zamyslí a pak říká: „Hmmm, to je těžká věc. Co vám budu povídat…
Ale víte co, zajděte si támle o ulici dál a ptejte se na Icika, ten vám jistě poví.“
Židi jsou zaražený, že rabi je posílá za nějakým neznámým chlapíkem, ale
jdou. Cestou se ptají, kde najdou Icika a lidi jim říkají: „Jo, to myslíte
toho chudáka, co ho Hospodin tolik zkouší? Ženu mu vzal, o děti přišel,
majetek mu zničil oheň, zdraví mu vyvrátila nemoc…“
Nakonec Icika najdou, ten jim snáší skrovné pohoštění, co mu ochrnutí
dovolí, směje se, vtipkuje… Po chvíli ho vyzvou: „Pověz nám Iciku, jak
to děláš, že jsi tak vyrovnaný, veselý, ba šťastný při vší své bídě!“
Icik se zatváří zmateně a říká: „Nevím, o jaké bídě ráčej mluvit, učení
pánové, ale mně Hospodin v životě nikdy nic špatného neudělal. Proto jsem
šťastný.“

Stručně to ve 2.st.n.l. řekl Marcus Aurelius : Štěstí v životě závisí pouze na tvých myšlenkách.

Ještě žádný komentář